Anpassa din bostad

För en del så gäller det att man anpassar ett hus efter de behov som finns eller som uppstår. Det kan vara fråga om större anpassningar eller smärre som gör att det underlättar för den som bor i huset och kan ha svårigheter att röra sig som den vill i ett hus.

Att anpassa huset beror mycket vilka behov som finns, det kanske räcker med att man tar bort trösklar så en rullstol kan smidigt åka mellan rummen. Man kanske i har den kraft som behövs för att öppna och stänga en dörr, då kan en dörrstängare monteras in för att underlätta för personer i hushållet.

Man kan ansöka om bidrag för att bostadsanpassa sitt hus. Detta bidra ansöks i den kommun man är bosatt och kan sökas av den som har någon form av funktionsnedsättning och som har svårigheter att vistas i sitt egna hem. Kolla alltid upp med din kommun först om det finns en möjlighet till ersättning eller om du måste bekosta detta själv.

Framförallt så vill man att de hem man bor i ska fungera för alla som bor där och om någon har svårigheter med något i hemmet så får man försöka lösa detta på bästa sätt. Det behöver inte betyda att man totalrenoverar och anpassar allt utan tar det som känns nödvändigast just nu och ordnar allt eftersom ekonomin klara av detta.